DNA检验技术助力警方快速侦破案件
发布于:2017-03-29 14:07 浏览:

DNA检验技术助力警方快速侦破案件
          DNA快速检测方案-瑞捷200DNA快速检测仪
          快速高效:实验室使用或车载,110分钟即可完成检验
          操作简便:样品输入,STR图谱输出
          适应检材类型丰富:现场提取的各类生物检材
          再次检验:重点疑难检材具备二次检验能力
          数据输出:可连入LIMS系统或直接入库查询比对